Category Archives: Giải Pháp

V-IONE trợ lý số đắc lực cho người làm nội dung

Thay vì tốc ký hay ghi âm sau đó biên soạn lại nội dung, giờ [...]

Ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói V-IONE trong các giải pháp chăm sóc khách hàng, Telesale

Chăm sóc khách hàng qua tổng đài  điện thoại hay Call Center ngày càng đóng [...]

Ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói V-IONE trong thiết bị IoT

Giọng nói đang trở thành một loại giao diện riêng, phát triển hơn cả điện [...]

Tại sao Chính phủ cần giải pháp của chúng tôi?

Đối với mỗi tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan nhà nước [...]