Category Archives: Chính sách

Xử Lý Khiếu Nại

Quy trình xử lý khiếu nại Bước 1. Tiếp nhận khiếu nại – Tiếp nhận [...]

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin (Information Privacy Policy) 1. Thu thập thông tin: vione.ai [...]